fredag 3 november 2017

Renovering av "strutkiosken" från parken återupptas

Arbetet med att återställa den klassiska så kallade strutkiosken från Folkets Park ska återupptas till våren. Detta efter att plåtslageri återigen finns bland utbildningarna på Östrabo Yrkes, berättar Bohusläningen.

Kiosken är från 50-talet och plockades ner när parken för några år sedan byggdes om till bostadsområde. Sedan dess har den funnits hos Östrabo Yrkes, men när skolans plåtslageriutbildning lades ner fick planerna på att renovera kiosken läggas på is.

Efterlyser bilder
Renoveringen som nu planeras ska göras i samarbete med Bohusläns museum, som nu efterlyser bilder från allmänheten på hur kiosken såg ut i originalskick, skriver Bohusläningen.
--
> Uddevallabloggen.se: Bilder på "strutkiosken" vid Folkets Park efterlyses