torsdag 28 september 2017

Ramnerödsskolan byggs om och ut till F - 9-skola

Ramnerödsskolan ska byggas ut och om till det dubbla och inrymma 650 elever i årskurs F - 9. Idag är skolan en skola för årskurs 7 - 9.
Byggarbetet beräknas starta hösten 2018 och innefatta även en rondell vid infarten till skolan och en näridrottsplats på grusplanen.

- Vi har en positiv befolkningsutveckling med ökat antal barn i Uddevalla, vilket är jätteroligt. Samtidigt innebär det att vi har platsbrist i våra skolor. Nu anpassar vi Ramnerödsskolan till det behov som finns, säger Ingela Haglund Hansson, utredare på barn- och utbildningsförvaltningen, på kommunens webbplats.

Ny huskropp och utbyggd idrottshall
Ramnerödsskolan kommer att få en tillbyggnad av en helt ny huskropp som ska byggas samman med nuvarande skolbyggnad (A-huset). Den nya byggnaden kommer att ligga parallellt med skolans idrottshall, som också ska byggas ut och förlängas. På grusplanen nedanför Ramnerödsskolan ska en ny näridrottsplats anläggas och runtomkring skolbyggnaderna får skolgården en ny utformning.
För att öka trafiksäkerheten ska en rondell byggas vid infarten till skolan.
---
15 december 2020: