torsdag 28 september 2017

Varifrån kommer maten? - kommunen ska informera bättre

Foto: Tom Pickering/Freeimages.com
Informationen om var maten på kommunens restauranger kommer ifrån ska bli bättre. Efter ett medborgarförslag i ämnet ska en rutin tas fram om hur information om ursprungsland ska finnas tillgänglig.

Restaurangerna det handlar om kan till exempel vara skolmatsalar och matsalar inom äldreomsorgen.
 "Samhällsbyggnadsförvaltningens sektion Måltidsservice är redan idag enligt livsmedelslagen skyldiga att kunna svara på innehållet i våra måltider och har som ambition att öka tillgängligheten av information om måltidernas innehåll till våra gäster", skriver samhällsbyggnadsförvaltningen i beslutsunderlaget till samhällsbyggnadsnämnden.

Mer information i Skolmatsappen
Vid sitt sammanträde 21 september ställde sig nämnden positiv till medborgarförslaget och gav förvaltningen i uppdrag att utreda hur man på bästa sätt kan öka informationen om matens ursprung och ta fram en rutin för restaurangerna.
Ett första steg kommer att tas under hösten genom att informationen i Skolmatsappen utökas.
---
> Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden (sid 41)