torsdag 28 september 2017

Klartecken från regeringen till utbyggnad av Ljungbacken

Regeringen har gett  Statens institutionsstyrelse (SiS) klartecken till fyra stora byggprojekt, bland annat en utbyggnad av Ljungbackens behandlingshem i Uddevalla.

De fyra byggprojekten i landet handlar om tre standardavdelningar och en helt ny institution, skriver myndigheten på sin webbplats.
De tre institutioner som får nya standardavdelningar är SiS ungdomshem Folåsa, SiS ungdomshem Johannisberg och SiS ungdomshem Ljungbacken. SiS ungdomshem Hässleholm får helt nya lokaler. När bygget är klart blir ungdomshemmet lokalmässigt en ny institution.
Sammantaget är det här den största satsningen på nybyggnation som SiS har gjort.

Ökade anslag från regeringen
"Bakgrunden är det stora trycket på  våra tjänster. SiS arbetar intensivt med att öka kapaciteten över hela landet. Det gäller att både bemanna befintliga institutioner och bygga nytt, och regeringen har beslutat att utöka SiS anslag med 150 miljoner per år", skriver myndigheten.

"SiS verksamhet är av yttersta vikt"
– SiS verksamhet är av yttersta vikt för barn, unga och unga i behov av vård och stöd. Verksamheten kan bryta kriminalitet och rädda från missbruk. SiS ska enligt lag bereda vårdplats för dem som fått sådan vård beslutad av förvaltningsdomstol, samtidigt har SiS periodvis haft platsbrist. Med dessa insatser bedömer vi att SiS kan möta upp till de krav som lagen ställer på verksamheten, säger Åsa Regnér, ansvarig minister, i ett pressmeddelande från Socialdepartementet.

16 nya platser i Uddevalla
När byggprojekten som nu fått klartecken är färdiga har Hässleholm fått 32 nya platser, och Ljungbacken, Folåsa och Johannisberg 16 platser nya platser var.
---
> Tidigare inlägg på UddevallaNyheter: Utbyggnad av Gräskärr ger 45 nya jobb