måndag 2 oktober 2017

Lanegården ska rustas upp - kommunen beredd bidra med 760 000

Skärmklipp från Lanegårdens hemsida på www.bygdegardarna.se

Kommunstyrelsen ger 760 000 kronor till Lane-Ryrs bygdegårdsförening för renovering av Lanegården. Beslutet gäller under förutsättning att föreningen beviljas pengar även av Boverket.

Den renovering föreningen vill göra av sin samlingslokal handlar bland annat om energieffektivisering, byte av avloppssystem, plåttak, inre och yttre väggpanel, byte av kök och stolar samt ny ljudanläggning och asfaltering av parkering. Totalkostnaden är beräknad till drygt 2,5 miljoner kronor.

Ökat tryck på bra samlingslokaler
I sin ansökan skriver föreningen att trycket på bra samlingslokaler har ökat efter att Kongresshallen i Uddevalla försvann.
"För att kunna hålla en god standard och bevara fastigheten i gott skick så den kan fortsätta att hyras ut, är vi nu i stort behov av en större renovering", skriver föreningen. 

Ansökan till Boverket nästa steg
Föreningen ska även ansöka om bidrag från Boverket som kan bevilja 50 procent av kostnaden under förutsättning att kommunen bidrar med 30 procent och föreningen själv lägger 20 procent. Beloppet från kommunen kan justeras ner i relation  till Boverkets beslut.
Efter kommunstyrelsens beslut kan föreningen nu gå vidare med ansökan till Boverket.
---
> Kommunstyrelsens protokoll i ärendet (sid 32)
> Kommunstyrelsens handlingar i ärendet (sid 204)