måndag 3 juli 2017

Uddevalla i täten när fler elbussar införs

ElectriCity linje 55 är Göteborgs första elbusslinje, men nu ska fler
elbussar införas i Västra Götaland, bland annat i Uddevalla.
Foto: Håkan Ludwigson/Creative Commons


Västtrafik kommer under de närmaste åren att utöka antalet elbussar i sina trafikavtal. Linje 5 i Uddevalla är en av de första linjer och områden där bolaget vill börja.

Västtrafik fick i april 2016 i uppdrag av Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd att ta fram förslag på hur fler elbussar kan införas, skriver bolaget i ett pressmeddelande. De linjer och områden som man nu valt att börja med är linje 60 i Göteborg, och linje 5 i Uddevalla (Kurveröd-Kampenhof-Äsperöd) samt Borås och Lidköping.

Utredningar längst i Uddevalla och Göteborg
Elbussar i stadstrafik ger störst effekt i förhållande till kostnad och kan bidra till att minska problemen med buller och dålig luft. Därför startar Västtrafik med linje 60 i Göteborg och linje 5 i Uddevalla. Det är också där utredningarna har kommit längst.
Exakt när de nya elbussarna införs är inte bestämt. En av sakerna som måste utredas är hur och var laddningen av bussarna ska ske.
För samtliga delprojekt kan en statlig elbusspremie sökas för perioden 2017-2019.

Hybridbussar redan idag
Uddevalla kommun har tidigare genom Uddevalla Omnibus uttryckt önskan om att få en testlinje för elbussar i staden. Redan idag finns så kallade hybridbussar som går på både miljöbränsle och el.
– Det finns entusiasm och stort intresse men det är klart ska man införa en total elfordonsflotta krävs planering och planering för investeringar. Vårt primära mål nu är att få en testlinje, har Uddevalla Omnibus ordförande Alf Gillberg (S) tidigare sagt till Bohusläningen.
---