torsdag 29 juni 2017

Fler helgturer mellan Uddevalla och Bengtsfors

Bild: Västtrafik

Helgtrafiken på busslinje 730 mellan Uddevalla och Bengtsfors utökas från den 10 december .
Det är en av satsningarna i Trafikplan 2018, som Västtrafiks styrelse nu fastslagit.

Förändringen innebär att en ny dubbeltur mellan Uddevalla och Bengtsfors kommer att köras på lördag kväll och en ny dubbeltur på söndag morgon. Bakgrunden är önskemål från resenärerna samt uppdrag från kollektivtrafiknämnden, skriver Västtrafik i Trafikplanen.

Resandet ska öka med två miljoner resor
Västtrafik satsar sammanlagt 60 miljoner kronor på ny och utökad kollektivtrafik under 2018. Målsättningen är att öka resandet med två miljoner resor, skriver Västtrafik i ett pressmeddelande.
---