lördag 18 februari 2017

Utbyggnad av Gräskärr ger 45 nya jobb

Skiss på planerad utformning av SiS nya standardavdelning.
Skiss: Specialfastigheter 

(Uppdaterad 23 feb)

Ljungbackens ungdomshem i Gräskärr ska byggas ut med 16 platser i en helt ny byggnad. Satsningen innebär 45 nya arbetstillfällen.

Det är statliga Specialfastigheter som står för utbyggnaden. När den nya byggnaden är färdig kommer uppemot 45 personer att nyanställas, skriver Specialfastigheter i ett pressmeddelande.
Ljungbackens ungdomshem drivs av Statens institutionsstyrelse, SiS. Efterfrågan på SiS-platser är hög och SiS har därför beslutat att öka antalet boenderum på Ljungbackens ungdomshem med 16 till totalt 53. En ny byggnad ska därför uppföras och Specialfastigheter har nyligen lämnat in en ansökan om bygglov till kommunen.

"Rekordhög efterfrågan från socialtjänsten"
Den föreslagna byggnaden, som ska ligga inom institutionsområdet, är cirka 1 800 kvm stor och är i huvudsak i ett plan.
– Efterfrågan från socialtjänsten på våra tjänster är rekordhög, och vi arbetar intensivt med att öka vår kapacitet över hela landet. Ljungbackens ungdomshem är väl fungerande och vi ser att det finns goda möjligheter att rekrytera personal med rätt kompetens i Uddevalla med omnejd, säger Kent Ehliasson, generaldirektör vid SiS.
Formellt beslut om bygget ska fattas av Specialfastigheters styrelse i februari.

Avdelning i Trollhättan läggs ner
Beslut har också fattats om att avdelningen Slussen som ligger i Trollhättan avvecklas och läggs ner 1 april i år. Personalen flyttas då till andra avdelningar inom institutionsområdet, skriver Bohusläningen.

Fastigheter för speciella ändamål
Specialfastigheter äger och förvaltar fastigheter som är byggda för speciella ändamål, som till exempel kriminalvårdsfastigheter, polisfastigheter och försvarsfastigheter.
---
> Specialfastigheter: SiS ungdomshem Ljungbacken byggs ut
23 feb:
> Bohusläningen: Bygger ut och nyanställer 45 personer