lördag 19 december 2015

Fler p-böter med ny entreprenör

1 juli tog företaget Gothiatrafiken efter upphandling över parkeringsövervakningen i kommunen från Securitas. Sedan dess har p-böterna på de kommunala parkeringarna ökat med 150 procent, skriver Bohusläningen.

.– Det parkeringsbolag vi har nu jobbar på ett helt annat sätt och är mer effektivt. De jobbar på ytor och platser där de inte har arbetats förut. Och de jobbar enligt de gällande reglerna, säger Jörgen Wennergren på kommunens tekniska  kontor till tidningen.
Förutom att arbetet på gatan har intensifierats har dessutom arbetstiderna spridits ut. Medan Securitas jobbade måndag till fredag och varannan lördag jobbar Gothiatrafiken sju dagar i veckan, berättar tidningen.

Kommunen: p-vakterna har inte provision
Med anledning av att p-böterna har debatterats flitigt på bland annat Facebook har kommunen skrivit en text om parkeringsarbetet på sin webbplats. Där understryker Karin Westman på gatu- och parkavdelningen att p-vakterna inte arbetar på provison utan får betalt för de timmar de arbetar.

Går att klaga hos polisen
Tycker man att en p-bot är felaktig kan man klaga hos Polisen. Under 2015 (januari-november) utfärdade kommunen cirka 6 700 anmärkningar. Av dessa tog Polisen bort 23 anmärkningar som de tyckte var felaktiga eller av andra skäl fann motiverat att ta bort, skriver kommunen.
 
Läs mer: