torsdag 2 juli 2015

Plan mot översvämningar klar nästa år

Kommunen har påbörjat arbetet med att fram en handlingsplan för hur ett översvämningsskydd ska utformas i Uddevalla.  Arbetet beräknas pågå till och med sommaren 2016 och därefter tas beslut om verkställande.

Målet är att skapa en attraktiv och trygg stadskärna i ett område som har en stor potential för Uddevallas framtida utveckling.
- I Uddevalla måste ett översvämningsskydd kunna hantera vatten på båda sidorna om barriären, annars stänger vi in regnvatten och gatorna blir översvämmade på grund av det, säger Ewa Christiansson som är projektledare.
Handlingsplanen bygger på den tidigare framtagna översvämningsstrategin och är ett delprojekt till det stora projektet Mellan broarna.
 
Källa:
 
Läs också: