måndag 25 maj 2015

Validering ska ge fler chans att läsa på yrkeshögskola

Teknikhögskolan (Plushögskolan) i Uddevalla och Uddevalla vuxenutbildning har valts ut att delta i en nationell valideringsstudie. Genom studien ska fler ges möjlighet att läsa en yrkeshögskoleutbildning (YH) även om formella förkunskaper eller betyg saknas.

Bild: Plushögskolan
Sammanlagt har Myndigheten för yrkeshögskolan valt ut 59 utbildningar i landet som startar hösten 2015 att ingå i pilotstudien. Hos Teknikhögskolan är det utbildning till verktygsmakare  och hos Uddevalla vuxenutbildning utbildning till stödpedagog.
Genom validering  kan skolorna anta studerande som har andra meriter än de formella. Andra skäl kan vara för att anpassa en pågående utbildning så att man som student inte behöver läsa om ämnen som man redan kan, eller att man vill dokumentera sitt kunnande för att söka nytt jobb.
En validering kan gå till så att den sökande själv uppskattar och värderar sina kunskaper, och sedan gör ett praktiskt prov på skolan.
YH-myndighetens målsättning med studien är att öka bredden och mångfalden i intagningen till yrkeshögskolan.

Källor:
> Plushögskolan - läs pressmeddelande
> Myndigheten för yrkeshögskolan - läs mer