tisdag 26 maj 2015

NU-sjukvården inför specialiserade akutläkare

(Uppdaterat 2 juni)
Den samlade akutkliniken på NÄL ska så långt som möjligt bemannas med läkare som specialiserar sig inom akutsjukvård.
– I den anglosaxiska världen har man en lång tradition med akutläkare, medan vi traditionellt har bemannat akutklinikerna med specialister från andra kliniker, säger Andreas Jacobsson, nytillträdd läkarchef på akutkliniken.
 
En akutläkare är bredare i sin kompetens än traditionella specialister, men med fokus på akut bedömning och behandling.
- Övriga kliniker kommer på sikt kunna inrikta sig mer på sina specialiteter, när de inte behöver lägga lika mycket tid på läkarbemanning av akuten, säger Andreas Jacobsson.

Rekrytering pågår
Till hösten flyttar den akuta ortopedin från Uddevalla sjukhus till NÄL och då kommer NU-sjukvården att ha en samlad akutmottagning med medicin, kirurgi och ortopedi.
Rekryteringen av akutläkare har redan inletts.
– Vårt mål är att ha ett 30-tal akutläkare på några års sikt, men det är viktigt med tålamod. Vi kommer också fortsättningsvis vara beroende av nära samarbete och stöd från övriga kliniker, säger Camilla Högström, tillförordnad verksamhetschef för akutmottagningarna i NU-sjukvården.

Källa:
> NU-sjukvården - läs mer

2 juni:
> TT/Ela:  Nytt läkarteam på akuten
>TT/Ela: Akuten på NÄL kräver akuta ingrepp