måndag 11 maj 2015

Länsstyrelsen nobbar två av tre vindkraftsområden

Foto: John Nyberg
(Uppdaterad 14 maj)
Länsstyrelsen säger nej till två av de tre områden där Uddevalla kommun vill kunna bygga fler vindkraftverk.

Det är i ett förslag till vindbruksplan som Herrestadsfjället, Skjutfältet och Råsseröd/Nybygget pekas ut som lämpliga platser för mer vindkraft.
Länsstyrelsen säger i sitt samrådsyttrande nej till vindkraft på Herrestadsfjället och Skjutfältet. I bägge fallen med hänvisning till att friluftsvärdet skulle skadas alltför mycket, och för Skjutfältet även på grund av de höga naturvärdena.
Översiktsplanerare Lynn Joel på kommunen säger till Bohusläningen att länsstyrelsens skrivelse kommer att väga tungt i den fortsatta hanteringen av planen.

Källa:
> Bohusläningen - läs artikel

Läs också:
> Uddevalla kommun - vindbruksplanen och mer information

12 maj:
> Bohusläningen - Vindkraft viktig för Uddevalla

14 maj:
> Bohusläningen: Nämnden oense om vindkraft