tisdag 12 maj 2015

Dubbelt så många lärlingar när yrkesprogram görs om

I höst görs yrkesprogrammet Hantverk Finsnickeri om till gymnasial lärlingsutbildning (GLU) och två nya klasser startar på Östrabo Y och Agneberg. På sikt leder detta till en fördubbling av antalet gymnasiala lärlingar.

- För oss handlar det om att lyssna på branschen och anpassa våra utbildningar efter det behov som finns. Beslutet är en kombination av skolans egna mål att på sikt fördubbla antalet gymnasiala lärlingar på våra yrkesprogram och en ökad efterfrågan av kompetent folk i branschen, säger Kirsten Ericsson, rektor för Hantverksprogrammet och El- och energiprogrammet på Östrabo Y.
Stellan Beckman på Hallberg-Rassy Varvs AB på Orust är positiv till satsningen:
- Vi har mängder med beställningar på båtar och har anställt närmare 25 personer senaste året men det räcker inte. Problemet är att det inte går att få tag i folk med rätt yrkesbakgrund och då måste vi hitta nya vägar.

Hittills bara på Margretegärde
GLU i Uddevalla har idag cirka180 elever och utbildningen har fram till idag varit förlagd till Margretegärdeskolan.
 
Källa: