torsdag 7 maj 2015

Arbetet mot droger stärks med ny tjänst

(Uppdaterad 15 maj)
Två drogförebyggare har blivit tre i Uddevalla kommun. Unni Norén på den nya tjänsten ska ha sitt fokus på grundskolan.
 
Satsningen görs för att förstärka det förebyggande arbetet riktat mot barn och yngre ungdomar.
- Jag kommer att informera föräldrar, pedagoger och annan personal på skolorna som är de som möter barnen varje dag, om vilka självstärkande insatser man kan göra. För barn och unga kan det handla om värderingsövningar för att stärka deras självkänsla så att de vågar säga nej till droger och annat som de inte vill vara med på, säger Unni Norén på kommunens webbplats.
Beslutet om att inrätta den nya tjänsten togs av socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden under 2014. 
De två övriga drogförebyggarna i Uddevalla heter Ulrika Engelbrektsson (gymnasieskolor) och Agneta Eriksson (samordnare).