onsdag 6 maj 2015

Byggnadsprogram nästa steg mot nytt badhus

Efter att lokalprogrammet för det nya badhuset i Uddevalla godkänts, startar nu arbetet med att ta fram ett byggnadsprogram.
 
Lokalprogrammet handlar om innehåll och funktion, medan byggnadsprogrammet redovisar de tekniska detaljerna utifrån detta.
Byggnadsprogrammet innebär att en arkitekt med erfarenhet av badhusbyggen gör en programskiss som visar hur byggnaden kan placeras i relation till parkeringar och tillfartsvägar. Arkitekten tittar också på var entrén kan placeras, bassängernas tänkbara lägen, och var omklädningsrum samt ventilations- och reningsanläggning kan ligga.
- Vi hoppas att vi redan i höst har ett underlag med kalkyler som kommunfullmäktige kan ta ett investeringsbeslut om, säger projektledare Bo Kleberger i ett pressmeddelande.