tisdag 2 juli 2024

Konkurrensverket kräver kommunen på tre miljoner

Konkurrensverket underkänner Uddevalla kommuns upplägg för att kunna köra skolskjutsarna i egen regi i stället för att göra en upphandling av verksamheten. Myndigheten kräver tre miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift, men detta meddelar nu kommunen att man kommer att ta strid mot.

Portrrättbild
Eftersom vi mig veterligen är först ut i Sverige med den här bolagskonstruktionen så vill vi få det rättsligt prövat, säger Caroline Henriksson (UP) som är styrelseordförande i Uddevalla skolskjuts AB.
Arkivbild: Uddevalla kommun, foto: Anette Juhlin

I ett politiskt kontroversiellt, oenigt och omstritt beslut har kommunen tidigare beslutat att inte längre upphandla skolskjutsarna via Västtrafik utan börja köra i egen regi. Upphandlingslagstiftningen medger dock inte att uppdraget kan ges direkt till det kommunala bolaget Uddevalla Omnibus, så istället beslutade kommunfullmäktige i april förra året att bilda ett "syskonbolag", Uddevalla skolskjuts AB (USAB)

Detta bolag har sedan ingått avtal med Omnibus om skolskjutstrafiken, men detta anser Konkurrensverket utgör en otillåten direktupphandling och kräver via Förvaltningsrätten i Göteborg att USAB ska betala en upphandlingsskadeavgift på tre miljoner kronor.

Tar strid i Förvaltningsrätten
Kommunen kommer dock att ta strid mot denna avgift, skriver man på sin webbplats:

"Anledningen till beslutet är att Konkurrensverket bedömer att Uddevalla kommun inte har rätt att använda sig av den undantagsregel för syskonbolag som finns i Lagen om offentlig upphandling.

Konkurrensverket menar att Uddevalla kommun borde gjort en formell upphandling av bussbolag, i stället för att bilda det egna bolaget Uddevalla skolskjuts AB.

Kommunen tolkar regelverket annorlunda och kommer därför att bestrida Konkurrensverkets krav hos Förvaltningsrätten".

"Vill få det rättsligt prövat"
- I våra förarbeten har vi utlåtanden från två olika advokatbyråer som är specialiserade inom upphandling. Deras bedömning är att undantagsregeln borde gälla för oss. Och eftersom vi mig veterligen är först ut i Sverige med den här bolagskonstruktionen så vill vi få det rättsligt prövat, säger Caroline Henriksson (UP) som är styrelseordförande i Uddevalla skolskjuts AB.

Påverkar inte skolskjutstrafiken
Konkurrensverkets beslut och rättsprocessen om upphandlingsskadeavgiften kommer inte att påverka skolskjutstrafiken i Uddevalla kommun, skriver kommunen:

"Alla som har ansökt om skolskjuts inför höstterminen 2024 får beslut om skolskjuts enligt Uddevalla kommuns nya skolskjutsbestämmelser."
---