fredag 28 juni 2024

Elev får 40 000 i skadestånd av kommunen

Efter krav från Barn- och elevombudet (BEO) betalar Uddevalla kommun 40 000 kronor i skadestånd till en tidigare elev på Sommarhemsskolan F-6.

BEO, som är en del av myndigheten Skolinspektionen, bedömer att eleven utsatts för kränkande behandling av andra elever vid ett flertal tillfällen under flera år, och att Uddevalla kommun inte utrett samtliga kränkningsärenden i den omfattning eller på det sätt som krävs enligt skollagen.

Kommunens barn- och utbildningsnämnd har i tidigare svar till BEO medgett brister när det gäller anmälningar och utredningar av händelser och har beslutat att godta skadeståndskravet.

"Lätt beslut"
- Det var ett lätt beslut att fatta för nämnden. Vi bestrider absolut inte det här föreläggandet vi har fått. Detta är en oerhört tråkig händelse som vi absolut inte vill ha i kommunen, säger nämndens ordförande Roger Ekeroos (M) till Bohusläningen.

Han säger också att han är nöjd med de åtgärder som vidtagits för att förebygga liknande händelser i framtiden.

19 skadeståndskrav i landet 2023

Under 2023 initierade BEO 546 individärenden om kränkande behandling i landets skolor. I 19 av dessa fall begärde BEO skadestånd för elevs räkning. Under 2022 var samma siffra 16.
---
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 18 juni