onsdag 17 april 2024

Växthuskaféet på Dalaberg stänger

Växthuskaféet på Dalaberg ska stängas, berättar Bohusläningen.

Kaféet öppnade 2019 som del i projekt kring arbetsmarknad och motverkande av segregation, där kommunen, Uddevallahem och hyresgästföreningen medverkar.

Själva växthuset ska vara kvar men kaféet stängs ner i samband med en översyn av hela projektet, uppger Uddevallahems vd Thomas Aebeloe för tidningen:

- Man kan säga att det är stängt på obestämd tid. Vi tror på bra mötesplatser i våra områden och där har vi en lucka att fylla. Vi jobbar mycket för social hållbarhet, och det kan vara i samverkan med andra föreningar, men någonstans vill vi arbeta för något som ska vara bestående. Sedan om det blir i form av ett kafé eller inte, det kan jag inte säga i nuläget.
---