onsdag 20 mars 2024

Assistans-VD: Fastighetsägare - bättra er!

Flera riktigt bra, men lika många riktigt dåliga. Det är domen från assistanskooperativet GIL:s vd Anders Westgerd som nyligen testade 70-talet butiksentréer i Uddevalla centrum.

Anders Westgerds med rullstol i butiksmiljö på Kungsgatan.
Anders Westgerd, som själv är rullstolsburen, spanade in över 70 entréer på och i närheten av Kungsgatan, Kilbäcksgatan och Kungstorget.
Foto: Caroline Bräutigam / GIL

- Det är lite deppigt med tomma butikslokaler men jag har förstått att man ser en positiv butiksutveckling i Uddevalla, säger Anders Westgerd i ett pressmeddelande från GIL - Göteborgskooperativet för Independent Living, som även har kontor i Uddevalla:

- Torget och Kungsgatan med tvärgator och gränder är en samlingsplats där människor kan träffas och umgås. Det ger sammanhållning i samhället, något jag tror är extra viktigt i dessa tider. Men då måste det också vara tydligt att alla är välkomna - med eller utan funktionsnedsättning. Och här har Uddevalla dessvärre en bit kvar att gå.

Många saknar dörröppnare
- Det var ungefär jämnt skägg mellan entréerna som var riktigt bra och de som var riktigt dåliga. Men sedan var det väldigt många ställen som saknade dörröppnare. Dörröppnare är nödvändigt för somliga, men bra för alla. De butiker som inte har detta idag borde absolut se till att lösa det snarast, uppmanar Anders Westgerd.

"Enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas"
Boverket är tydliga på sin hemsida, skriver GIL: Enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser ska åtgärdas. Några exempel på enkelt avhjälpta hinder är mindre nivåskillnader eller trappsteg, höga trösklar och tunga dörrar.

Anders Westgerds i rullstol på torget med Kungsgatan i bakgrunden.
- Jag utmanar Uddevalla att vara bättre nästa gång vi kommer! säger assistanskooperativet GIL:s vd Anders Westgerd.
Foto: Caroline Bräutigam / GIL

- Otillgänglighet i vardagen minskar självständigheten och oberoendet och att alltid planera utifrån det perspektivet kan skapa ångest, stress, isolering, frustration och uppgivenhet. Jag utmanar Uddevalla att vara bättre nästa gång vi kommer!, säger Anders Westgerd.

Lag och föreskrifter
Bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder finns i plan- och bygglagen och preciseras i Boverkets föreskrifter.

GIL: Tillgänglighetstest i Uddevalla