söndag 25 februari 2024

Miljonbidrag till Bohusläns museum

Bohusläns museum måste ha mer förvaringsplats för arkeologiskt fyndmaterial och även renovera och modernisera sin publika hiss. Boverket ger nu drygt 900 000 kronor i bidrag till dessa arbeten.

""
Bohusläns museum
Arkivbild: Jörgen Andersson

Arkeologiska fynd förvaras idag i ett fast hyllsystem som rymmer knappt 5000 backar. Utrymmet beräknas ta slut om cirka 2-3 år och då skulle museets uppdrag att vara mottagare av arkeologiskt fyndmaterial från Bohuslän hotas.

Rörligt system
Museet tänker därför ersätta det fasta hyllsystemet med ett rörligt så kallat kompaktsystem som ger plats för ytterligare drygt 1 000 backar. Arbetsutrymmet för personalen blir också bättre och risken för skador vid eventuella översvämningar minskar då backar inte behöver förvaras nära golvet.

Museet använder idag ett liknande kompaktsystem för förvaring av sitt kulturhistoriska material.

Hyllsystem hos Bohusläns museum
Det fasta hyllsystemet är trångt och snart fullt och ska ersättas med ...

Rörligt kompaktsystem hos Bohusläns museum
... ett rörligt kompaktssystem likt detta som museet använder för sitt kulturhistoriska material
Bilder från museets bidragsansökan till Boverket

Hissdelar måste specialbeställas
Den andra delen av bidraget från Boverket handlar om museets publika hiss som ska renoveras och uppdateras vad gäller säkerhet och utrustning för personer med funktionsnedsättning. Dagens hiss är från museets byggnation 1984 och när något går sönder måste reservdelar specialtillverkas, beskriver museet i sin bidragsansökan till Boverket.

Klart i oktober
Projekten inleds i mars och ska vara avslutade i oktober. Den totala kostnaden beräknas till 1,8 miljoner kronor varav Boverket alltså står för hälften.

Totalt beviljade Boverket tolv kulturlokaler bidrag med totalt tio miljoner kronor. Myndigheten hade 31 ansökningar om sammanlagt cirka 46 miljoner kronor att ta ställning till och prioritera bland.
---
Boverket: Tolv kulturlokaler får bidrag