onsdag 21 februari 2024

Friluftssatsningar väntar i nytt naturreservat

Uppdaterad 22 februari /
Fler vindskydd, toaletter, parkeringsplatser och kanske en ytterligare vandringsled. Det väntar vid Örekilsälven i Munkedal som nu har blivit naturreservat.

Älven i dalgång
Örekilsälven betraktas som ett av Västsveriges mest värdefulla vattendrag.
Bild: Länsstyrelsen Västra Götaland

Örekilsälven beskrivs av Länsstyrelsen som ett av Västsveriges mest värdefulla vattendrag, omgivet av lövskogsklädda raviner med få eller inga motsvarigheter i länet. Här finns också lekplatser för lax, ett rikt fågelliv och bäver.

Från Kärnsjön till Saltkällefjorden
Från Kärnsjön i norr strömmar vattnet i rakt sydlig riktning och strålar lite längre ner samman med Munkedalsälven. Så småningom passerar vattnet Munkedals tätort för att ett par kilometer senare förenas med havet i Saltkällefjorden.

Örekilsälvens naturreservat
Karta: Länsstyrelsen Västra Götaland

Satsningar på friluftslivet
Örekilsälvens dalgång är sedan länge ett populärt friluftsområde, känt för sitt laxfiske och en etapp av Bohusleden genom området. Med det nybildade naturreservatet hoppas Länsstyrelsen kunna utveckla infrastrukturen för friluftslivet ytterligare.

- Vi vill gärna ha ytterligare en vandringsled i området. Vi har också förhoppningar om att kunna bygga vindskydd, toaletter och parkeringsplatser. Fler ska kunna njuta av den fina naturen vid älven, säger naturvårdshandläggaren Lars-Olof Ramnelid i ett pressmeddelande.

Sågverk och flottning
Längs den tio kilometer långa älvsträckan från Kärnsjöns utlopp till älvmynningen vid Saltkällefjorden finns gott om ruiner och andra rester från mänskliga aktiviteter, har Tidningen Västsverige tidigare beskrivit i ett reportage om arbetet för att få till stånd naturreservatet.

Som mest fanns en gång i tiden ett 30-tal sågverk längs älven, som även användes som flottled från mitten av 1600-talet och fram till 1950-talet, berättar tidningen.

Sten och block återställs
Lax, öring och annan fisk har skäl att se framtiden an med tillförsikt, skriver Länsstyrelsen. Munkedals kommun har nämligen tagit på sig uppdraget att återställa sten och block som en gång avlägsnades för att få en effektivare flottning längs älven.

I projektet ingår även att öppna sidofåror som stängdes i samma veva.