söndag 10 december 2023

Valdistrikt får nya namn

Två av de valdistrikt som Uddevalla kommun är indelad i byter namn, efter att Länsstyrelsen nu godkänt kommunens förslag. Ändringen berör bland annat område Hönseberget.

""
Bild vallokal: Valmyndigheten, foto: Fialotta Bratt

Anledningen till namnändringen är en stor förändring av valdistrikten inom Uddevalla kommun som gjordes under 2021. Förändringen innebar att några valdistrikt tillkom och gränserna för i princip alla valdistrikt justerades, skriver kommunen i valnämndens beslutshandlingar.

Namnet ska beskriva området
Uddevalla kommun är indelad i 34 valdistrikt. Valdistriktets namn ska beskriva det geografiska område som avses. En person med lokalkännedom ska kunna förstå vilket område som avses bara genom att läsa namnet.

Med anledning av valdistriktsförändringen behöver två valdistriktsnamn ändras, då området Hönseberget inte längre tillhör valdistrikt Hönseberget-Margretegärde: 

  • Ny namn för valdistrikt Hönseberget-Margretegärde blir Centrum-Margretegärde.

  • Nytt namn för valdistrikt Österberget blir Hönseberget - Österberget.

EU-val 2024
Första valet med de två nya distriktsnamnen blir 9 juni 2024, då det är val till EU-parlamentet. Förtidsröstningen till detta val startar 22 maj.
---