lördag 16 december 2023

SVA: Vatten och inte gift dödade räkorna i Skredsvik

I november upptäcktes en stor mängd döda lysräkor i en havsvik i Skredsvik. Efter analys kan Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA) nu konstatera att massdöden inte berodde på gift i vattnet, berättar Bohusläningen.

Collage av nyhetsartiklar
Fyndet i Skredsvik fick stor uppmärksamhet av media över hela landet.

Det är biologen Ulrika Brattevi vid SVA som uttalar sig efter den analys som gjorts:

- Vi kan då slå fast att de inte har dött av någon sjukdom, smitta eller av gifter i havet. Vår bedömning är därför att de har dött av någon annan förändring i vattnet där ute. Det troliga är att ett kraftigt regn, som orsakat stora mängder sötvatten i havet, har dödat räkorna, säger Brattevi till Bohusläningen.

Biologens misstanke rätt
Det var Havets hus som skickade in räkorna för analys till SVA, och marinbiologen Martin Stjernstedt vid Havets hus misstänkte redan då att för mycket sötvatten var en tänkbar orsak:

- Antingen har det skett ett stort vattenutbyte där mycket sötvatten kommit in via regnet. Räkorna trivs i saltvatten så det gillar de inte. Eller så har strömmar tryckt upp syrefattigt vatten och det tycker de inte om heller. Men vi har inte kunnat fastställa något, sa Martin Stjernstedt då till GP.
---