fredag 29 december 2023

Klartecken för bastu på Svenskholmen

Föreningen Uddevalla Kallbadare har fått bygglov och arrendeavtal med kommunen för att kunna bygga en bastu på Svenskholmen vid Skeppsviken.

Översiktsbild över Svenskholmen, infällt karta med placering av bastu markerad
Bild Svenskholmen: Uddevalla kommun, foto: Jenny Martinsson
Översiktskarta med bastuns tänkta placering markerad: Uddevalla kommun

Föreningens långsiktiga mål är att få till stånd ett kallbadhus någonstans längs Strandpromenaden med koppling till Gustafsberg, där bad vid Sörkullen idag kombineras med möjlighet till bastubad i det gamla varmbadhuset.

Bastu ett delmål
Under tiden har en tillfällig bastu för att bland annat kunna locka fler medlemmar varit ett delmål för föreningen som nu ser ut att kunna förverkligas. Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt ett femårigt avtal där föreningen får arrendera ett markområde på cirka 30 kvadratmeter för bastubyggnad med tillhörande trädäck och staket för 5 090 kronor om året.

Avtalet kan förlängas med ett år í taget, dock längst i tio år som är den tid det tidsbegränsade bygglov som föreningen fick tidigare i höst gäller.

I höst fick föreningen också 45 000 kronor i bidrag från Thordénstiftelsen till bastuprojektet.

Vid badstege och grillplats
Föreningens ordförande Linda Gjerdrum säger till Bohusläningen att bastun ska placeras så nära den befintliga badstegen och grillplatsen som möjligt, och att hon hoppas att bastun kan komma på plats under 2024.

Exteriörbild
Gamla varmbadhuset på Gustafsberg, idag vandrarhem
Bild: Uddevalla kommun, foto: Mikael Reinhardt

Ambitionen är också att även med en ny bastu på Svenskholmen kunna fortsätta erbjuda bastubad i varmbadhuset på Gustafsberg, skriver Linda Gjerdrum på föreningens Facebooksida.
---