måndag 4 december 2023

9,5 miljoner till skrotningbidrag för båtar

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) stöttar det nationella insamlingssystemet med 9,5 miljoner kronor under 2023 och 2024 för att få bort fler gamla båtar och motorer från naturen.

""
Foto: Staffan Ljung / HaV

Skrotningsstödet är tidsbegränsat till och med den 31 december 2024.

- Vi hoppas att många båtägare och kommuner nu tar chansen. Men pengarna räcker inte i evighet. Det är först till kvarn som gäller, säger utredare Veronika Rensfeldt vid HaV i ett pressmeddelande.

Fler båtar bort från naturen
Syftet med stödet är att få bort fler gamla båtar och motorer från naturen - uttjänta båtar som ligger och skräpar är ett miljöproblem: En båt som lämnas i naturen kan läcka farliga ämnen som tennorganiska föreningar, exempelvis TBT, och tungmetaller som koppar och zink som skadar djur och växter i våra känsliga havs- och vattenmiljöer, skriver HaV.

Sköts via webbplats
Myndigheten stöder sedan tidigare insamlingssystemet som sker genom plattformen och webbplatsen Båtretur, ett samarbete mellan företagen Båtskroten och Stena Recycling samt SweBoat - Båtbranschens riksförbund. Årets tilldelning om 9,5 miljoner innebär dock ett högre belopp än tidigare, skriver SweBoat på sin webbplats.
---