tisdag 5 september 2023

Nytt pestutbrott förlänger restriktioner

Ett nytt utbrott av kräftpest i Bäveåns vattensystem upptäcktes hösten 2022. Därför förlänger nu Länsstyrelsen de restriktioner som gällt i två år sedan förra utbrottet.

Flodkräfta som dött av kräftpest. (Arkivbild, ej från de aktuella vattnen.)
Bild från Länsstyrelsen, foto: miljökonsult Watercircle

Området som berörs är Öresjö och dess avrinningsområde samt Sågån, Källesjö, Risån, Ryrsjön, Skottenesjön, Grundlebosjön, Kyrkesjön, Bergsjön, Lårvikesjön och nedre Bäveån i Lilla Edets, Trollhättans, Vänersborgs och Uddevallas kommuner, skriver Länsstyrelsen på sin webbplats.

Malin Frisell är ansvarig för åtgärdsprogrammet för flodkräfta:

- Vi vill säkerställa att området är helt fritt från smitta innan restriktionerna lyfts, säger hon till webbplatsen.

Ska förhindra spridning
Restriktionerna innebär bland annat att man inte får fånga, köpa eller sälja kräftor från det drabbade området och syftet är att förhindra spridning av kräftpest inom området och till andra vatten.

Det är också viktigt att inte flytta fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål mellan vatten utan att först desinfektera dem, skriver Länsstyrelsen. Bada går bra men badkläder bör vara helt torra eller desinficerade innan man hoppar i något annat vatten. Det gäller även badleksaker och gummibåtar.

"God chans"
- Om vi hjälps åt finns en god chans att området åter blir fritt från kräftpest och att flodkräftan kan få leva kvar i Bäveåns vattensystem, säger Malin Frisell.

Restriktionerna förlängs till och med 3 september 2024.
---