tisdag 29 augusti 2023

Uddevalla Energi bygger nytt på Fossumsberg

Uppdaterad 9 september /
I höst börjar Uddevalla Energi bygga en ny kontorsbyggnad på sin befintliga fastighet vid Fossumsberg.

""
Bild: Uddevalla Energi

Byggnaden ska stå klar i slutet av 2024 och ge plats åt hela affärsområdet elnät med personal, fordon, utrustning och driftcentral, skriver det kommunala energibolaget i ett pressmeddelande.

Även IT-avdelningen med serverhall kommer att flytta in i de nya lokalerna.

Blir dubbelt så stort
Den gamla huset på platsen är från 60-talet och har stora renoveringsbehov. Det kommer nu att rivas och ge plats åt det nya kontorshuset som blir mer än dubbelt så stort - 2 000 kvadratmeter, berättar Bohusläningen.

Kostnaden för bygget är beräknat till 60 miljoner kronor. Bolagets huvudkontor på Strömberget i centrum kommer att vara kvar, skriver tidningen.

Nya mottagningsstationer och batterilager
Energibolaget meddelar samtidigt en satsning på nya och fler så kallade mottagningsstationer, där elen från det regionala elnätet kopplas om för att fungera i det lokala nätet. Två av dagens fem stationer måste bytas ut på grund av slitage, och samtidigt planerar bolaget att utöka med en sjätte station.

De nya stationerna får större kapacitet och modernare teknik. De byggs inomhus vilket är en förbättring både ur driftsynpunkt och för personalens arbetsmiljö, skriver bolaget.

Byggnationen påbörjas under hösten 2023 och ska vara klar vid årsskiftet 2024/2025.

En tredje satsning som  bolaget aviserar är en batterianläggning, som kan lagra och leverera ut el för att balansera och stärka nätet.

"En avgörande byggsten"
"För att Uddevalla ska kunna fortsätta utvecklas och ställa om till förnybar energi är ett fungerande elnät en avgörande byggsten. Investeringar för att framtidssäkra, underhålla och förbättra är därför nödvändiga", skriver energibolaget.
---