torsdag 6 juli 2023

Lättare vinterbada vid Saxenhof

""
Låt en badstege vara kvar vid Saxenhof under vintern för att underlätta vinterbad, föreslog en kommuninvånare i ett så kallat medborgarförslag.
Bra idé, tycker kultur- och fritidsnämnden som nu sagt ja till förslaget.
Bild (ej från Saxenhof): Pixabay

Det var i september förra året som det kortfattade medborgarförslaget om badstege vid Saxenhof kom in till kommunen:

"Hej
Önskvärt vore att innersta stegen vid hopptornet får vara kvar året runt, för nyttjande vid vinterbad.".

"Positivt ur folkhälsoperspektiv"
Kommunfullmäktige gav kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att besluta om förslaget och kultur- och fritidsförvaltningen gjorde tummen upp i sin beredning av ärendet:

"Uddevalla kommun är en klassisk badort och bad året runt är något som ökat de senaste åren. Saxenhofs badplats brygga är placerad så att det möjliggör att låta en av stegarna, den inre, ligga kvar i havet även under vinterhalvåret."

"Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på att våra medborgare vill utforska nya sätt att utöva friluftsliv och ser att det ökade vinterbadet är positivt ur ett folkhälsoperspektiv. Därför anser kultur- och fritidsförvaltningen att medborgarförslaget bör bifallas".

Och så blev också nämndens beslut:

"Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget då kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på att främja friluftsliv och bad året runt".
---