lördag 1 juli 2023

Hovhult får multisportplan

Uppdaterad 1 juli /
Hovhult ska få en så kallad multisportplan med konstgräs, belysning och sittplatser. Detta efter beslut i samhällsbyggnadsnämnden.

Tennisbana med omgivande grönytor
På aktivitetsytan finns idag två tennisplaner varav denna den östra nu ska göras om till en multisportplan.
Foto: Jörgen Andersson

Multisportplanen ska anläggas på den nuvarande östra tennisplanen, skriver samhällsbyggnadsförvaltningen i nämndens beslutsunderlag.

Det handlar om en investering på 1,2 miljoner kronor, pengar som finns inom budgeten för planerat underhåll.

Arkitekttävling och medborgardialog
Multisportplan fanns med som ett av många inslag i det vinnande italienska förslaget för Uddevalla i arkitekttävlingen Europan 15, "Jalla!" Med bland annat Jalla! som grund har medborgardialoger förts med invånare om utveckling av områdena Dalaberg, Hovhult och Bulid, och samarbete kring dialoger med invånare har även skett med teknikelever från Uddevalla gymnasieskola.

Dialogerna har visat att en multisportplan och belysning på den aktuella platsen är särskilt efterfrågat, skriver samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kostar 26 000 per år
Driftskostnaderna för multisportplanen uppskattas till 26 000 kronor per år och inkluderar städning, skötsel av konstgräsplanen och belysning. Finansiering sker inom befintlig budgetram.

26 september:

Uddevalla kommun: Snart blir det en multisportplan på Hovhult

27 mars 2024: