onsdag 5 april 2023

Benders tar över försäljning av Leca-block

Benders Sverige AB tar över försäljningen av Leca-block från Weber. Lagerhållning kommer bland annat att ske i Uddevalla, skriver Benders i ett pressmeddelande.

Närbild på arbetare som bygger Leca-block
Bild: Benders

De senaste åren har Benders Sverige AB tillverkat Leca-block åt Saint-Gobain Sweden AB, Weber. Samarbetet har enligt Bender kombinerat Leca Sverige AB:s kunskap kring produktion av Leca Lättklinker och Webers tekniska kunnande inom murat byggande med Benders produktions- och logistik-kapacitet.

Renodlar mot puts och murbruk
Från och med den 17 april kommer Benders även att ansvara för försäljning och distribution av Leca- block (inklusive ISO-block) på den svenska marknaden. Weber avslutar sin försäljning av block den 14 april, ett led i att renodla och fokusera på sin kärnverksamhet puts och murbruk, skriver Benders.

Produkter kommer att lagerföras på Benders anläggningar i Braås, Bålsta, Uddevalla, Umeå och Åstorp. Benders kommer även att marknadsföra ISO block, producerade i Norge.
---