söndag 19 februari 2023

Lekplats på Kurveröd renoverad

"Tisdagen" på Kurveröd är den senaste av kommunens lekplatser som rustats upp och förnyats.


Tisdagen har fått nya lekredskap, trapporna i anslutning till lekplatsen har renoverats och ny belysning satts upp, berättar kommunen på sin webbplats.

Kommunen renoverar och förnyar sina lekplatser systematiskt efter en tidigare antagen plan som går ut på att lekplatserna ska bli färre men av högre kvalitet. 2016 fanns 60 kommunala lekplatser, idag 40. 
---