torsdag 4 februari 2016

Lekplatserna ska bli färre men bättre

Den nya lekplatsen i Teaterplantaget lyfts fram av kommunen som ett exempel
på  vad man kan åstadkomma. Bild ur Uddevalla kommuns upprustnngsplan för lekplatser.60 lekplatser ska bli 45 i Uddevalla kommun. Dessa ska vara attraktiva, tillgängliga och moderna och stå färdiga inom tio år, berättar kommunen på sin webbplats.

Kommunen har tagit fram en plan för hur lekplatserna ska utvecklas under de kommande tio åren. I snitt två lekplatser per år ska rustas upp, men  vissa av de minst använda lekplatserna ska tas bort.

Användningen förändras
- Att användningen av våra lekplatser förändras har flera skäl. Bostadsområden ändrar karaktär när barnen växer upp och flyttar ut, fler och fler har lekredskap i sina egna trädgårdar och leken har förändrats genom åren. Samtidigt ställer lagstiftning och medborgare nya krav på tillgänglighet och säkerhet, säger Anna Gebo, tillförordnad enhetschef på gatu- och parkförvaltningen.

Trafiksäkert och nära
Lekplatserna ska variera i tema och stil och ligga trafiksäkert.
En kartläggning visar att den absolut övervägande majoriteten av bostadsområdena i Uddevalla och Ljungskile kommer att ha max 500 meter till närmaste lekplats. Dessutom finns bostadsbolagens och skolornas lekplatser.

Källa:
> Uddevalla kommun: Upprustning av Uddevallas lekplatser