lördag 25 februari 2023

Kommunen sponsrar Junicupen med 400 000

Kropps klassiska handbollsevenemang för ungdomar Junicupen sponsras även i år av Uddevalla kommun, efter beslut i kommunstyrelsen.

""
Bild: Presentationsbild från kommunstyrelsens beslutshandlingar

Efter pandemiuppehåll flyttade den populära turneringen 2022 från Rimnersområdet till området runt Kampenhof och olika inomhushallar. Evenemanget lockade 199 lag och kommunen sponsrade med 100 000 kronor plus 300 000 till följd av satsningen i centrum.

Spelas även i år i centrum
Junicupen i år spelas 16 - 18 juni med samma upplägg i centrum och med en totalbudget på cirka 1,7 miljoner kronor. Kropps målsättning är att locka 250 lag och klubben ansökte om 400 000 i sponsorbidrag.

Beslutsförslaget i kommunstyrelsen innebar 300 000 till klubben för fortsatt etablering och uppmuntran av arrangemanget i centrum. Efter ett politiskt yrkande plussade en enig kommunstyrelse på 100 000 och beslutade alltså att även i år sponsra med 400 000 kronor.

Medlen ska täcka eventuella hyror och tjänster som föreningen beställer av kommunen för att genomföra arrangemanget.

Sponsringen sker enligt Uddevalla kommuns riktlinjer för sponsring och pengarna tas från kommunstyrelsens budget för sponsring.
---