onsdag 8 februari 2023

Jörgen Thorén ny polischef i Fyrbodal

Jörgen Thorén heter den nya chefen för lokalpolisområde Fyrbodal. Han kommer närmast från lokalpolisområde Storgöteborg Hisingen där han verkat som lokalpolisområdeschef de senaste 7,5 åren, skriver Polisen på sin webbplats.

Porträtt, halvbild
Jörgen Thorén
Bild: Polisen

- Just nu sätter jag mig in i Fyrbodals lägesbild och i det arbete som redan görs. En del av de viktigaste uppdragen framöver blir att fortsätta bekämpa våld mot barn och mäns brott mot kvinnor. Att bekämpa det dödliga våldet kopplat till kriminella nätverk. Att öka vår synlighet och bli ännu bättre på vårt grunduppdrag. Det är stora utmaningar men vi kommer att lösa detta genom att jobba tillsammans, säger Jörgen Thorén.

Han efterträder Lars Eckerdal som lämnade posten vid årsskiftet för att istället bli chef för polisens regionkansli i Västra Götaland.

Polisen: Ny chef i polisområde Fyrbodal