söndag 30 oktober 2022

Cirkusartister får residens hos CirkusKvarnen

CirkusKvarnen i Forshälla blir ett av tre så kallade cirkusresidens i landet. Skapandet av residensen sker inom ramen för ett nytt internationellt program för cirkus som statliga Konstnärsnämnden startat.

Kvinnlig cirkusartist i trapets
Bild (ej från CirkusKvarnen): Konstnärsnämnden / Fredrik Schlyter

Nyligen fördelades de första tillfällena gällande cirkusresidens inom det nya programmet ut. Fem Sverigebaserade cirkusartister har valts ut för två veckors residens där de själva bjuder in internationella kollegor för en gemensam arbetsvistelse. 

Två av residenstillfällena är förlagda till CirkusKvarnen: Anneli de Wahl från Malmö som bjudit in Meryem Marzouki från Tunisien, och Anna Saskia Stickler från Huddinge som bjudit in Frøydis Dahlö från Norge och Hristo Panayoto från Tyskland.

Exteriörbild på CirksKvarnen
CirkusKvarnen
Bild: CirkusKvarnen
Vill starta gymnasieutbildning
CirkusKvarnen invigdes i november 2021 och drivs av föreningen Bohusläns Cirkussällskap - Reinos vänner. I kvarnen samsas grupper för främst barn och unga med publika föreställningar och andra aktiviteter.

Nyligen blev det klart att föreningen med kommunens stöd ansöker om att få starta gymnasieutbildning med cirkusinriktning. Om Skolverket säger ja kan elever från hela landet söka utbildningen. 

Tanken är att kunna ta emot ett par elever per år som läser estetiskt program inom vanliga gymnasieskolan och får sin fördjupning inom cirkus hos CirkusKvarnen, har föreningens vice ordförande Majsan Ågren tidigare berättat för Bohusläningen:

- Med vår fantastiska kvarn och pedagoger kan vi erbjuda en bred utbildning med flera discipliner inom cirkus. Vi är väl rustade med alla fysiska och praktiska förutsättningar.

Ett av tre cirkusresidens
Vidare blir alltså CirkusKvarnen också residens inom det nya internationella programmet för cirkus som Konstnärsnämnden skapat på uppdrag av regeringen. De två andra residensen är hos Cirkus Syd i Lund och Cirkusverkstan i Sundsvall.

Även teater får internationellt program
Konstnärsnämnden har förutom cirkus under 2022 även utvecklat ett internationellt program för teater. Bägge programmen ska verka för att öka och fördjupa konstnärers internationella kontakter och arbetsmöjligheter. 

Inom Konstnärsnämnden finns sedan tidigare internationella program för bild och form (IAPSIS), dans och musik.
---