torsdag 4 augusti 2022

Trädgårdsgatans tur att renoveras

Uppdaterad med bild 14 augusti /
Nu är det dags för Trädgårdsgatan att få en uppfräschning inom ramen för kommunens renoveringsarbeten i centrum. 8 augusti börjar arbetena och gatan stängs då av för biltrafik mellan Kungsgatan och Kilbäcksgatan, meddelar kommunen på sin webbplats.

Staket med skyltar som stänger av gatan, vägarbetsskylt i förgrunden
Foto (14 augusti): Jörgen Andersson

Bara ett par dagar efter att kommunen meddelat att Strömstadsvägen stängs av för genomfartstrafik för att fyrvägskorsningen ska renoveras, kommer besked om att även Trädgårdsgatan stängs av från samma datum.

Arbetet med Trädgårdsgatan planeras pågå till december och någon månad under våren 2023 då stenläggning ska göras. Efter renoveringen kommer Trädgårdsgatan att se ut på liknande vis som den nyrenoverade Kålgårdsbergsgatan, skriver kommunen.
---
Uddevalla kommun: Trädgårdsgatan renoveras från 8 augusti