onsdag 27 juli 2022

Strömstadsvägen stängs av när korsning byggs om

Uppdaterad 3 augusti /
Strömstadsvägen stängs av för genomfartstrafik mellan 8 augusti och 8 november. Anledningen är att fyrvägskorsningen med Bävebäcksgatan och Silenzvägen ska byggas om.

Bild på fyrvägskorsningen
Foto: Jörgen Andersson

- Ombyggnationen av korsningen på Strömstadsvägen är nödvändig för att få en jämnare vägbana. Idag finns sättningar i marken som ska åtgärdas. Korsningen ska också tillgänglighetsanpassas, säger projektledare Anders Löfström till kommunens webbplats.

Asfalt ersätter gatsten
I arbetena ingår bland annat att gatustenen på körbanan i korsningen tas bort och ersätts med asfalt.

Under byggtiden går det att köra fram till korsningen från väster och öster på Strömstadsvägen och sedan göra en u-sväng, men all genomfartstrafik hänvisas till Bastiongatan alternativt riksväg 44 och Fjällvägsmotet, skriver kommunen.

Gående och cyklister kan passera arbetsområdet även under byggtiden. Kollektivtrafik kommer däremot att hänvisas till Bastiongatan, skriver kommunen vidare.

Stopplikt försvinner
Efter ombyggnaden kommer den stopplikt som råder i korsningen att upphöra och ersättas av väjningsplikt. Det innebär att man som bilist har väjningsplikt till den som kommit före till korsningen.

I samband med arbetena kommer även gatubelysning i korsningen och längs övriga Strömstadsvägen att bytas ut. Detta är en del i det omfattande byte av gatubelysning till ledbelysning som pågår inom kommunen.
---


3 oktober:

9 oktober: