torsdag 14 juli 2022

Beslut om Ljungskileskolan överklagat - Ny trafiklösning på gång

Kommunfullmäktige sa i början av juni ja till den planerade nya Ljungskileskolan och avtalet med fastighetsbolaget Hemsö som ska äga skolan. Beslutet har nu överklagats till förvaltningsdomstolen, berättar Bohusläningen.

Illustration från Hemsö på hur den nya Ljungskileskolan ska se ut, delen F-6.
Illustration från Hemsö av hur den nya Ljungskileskolan ska se ut, delen F-6.

De klagande anser framför allt att beslutet strider mot Barnkonventionen, bland annat genom att kommunen inte beaktat barnens bästa och inte låtit dem få tillräcklig möjlighet att bli hörda och få uttrycka sina åsikter.

De klagande hänvisar också till synpunkter och oro för trafiksituationen i området.

Kommunen ska lämna synpunkter på överklagan senast den 22 juli, skriver Bohusläningen.

Vändzoner istället för genomfartsväg
När det gäller trafiksituationen har kommunen tidigare meddelat att ett nytt trafiklösningsförslag arbetats fram som kommer att presenteras till kommunstyrelsens sammanträde den 31 augusti.

I en debattartikel i Bohusläningen har majoritetspartierna i barn- och utbildningsnämnden redan avslöjat att förslaget bland annat innebär att det inte blir någon genomfartsväg i området, utan istället två vändzoner.

"Fler vändzoner än de som rör själva genomfartsvägen presenterades också så att trafiken fördelas bättre i området", skriver partierna.
---
1 september: