måndag 2 maj 2022

Lövåsberget ska rustas och bli lättare att nyttja

Lövåsberget ska rustas upp och göras mer lättillgängligt, bland annat med tre nya trappor. Kommunen har fått 230 000 kronor i bidrag från Länsstyrelsen för satsningen.

- Det är jätteroligt att vi kan komma igång med detta arbete nu, säger kommunekolog Sofia Stengavel till kommunens webbplats.

- Vi har ett uppdrag att utveckla våra stadsberg och där ingår Lövåsberget som ett av dem. Nu ska vi underlätta så att det går att komma upp till utsiktsplatsen på berget och att ströva i området. Det här är ett område som har betydelse för det tätortsnära friluftslivet.

Arbetena beräknas vara klara till sommaren 2023.
---


26 juni: