onsdag 5 januari 2022

Mobil kulturverkstad ska starta i Uddevalla

ABF Fyrbodal ska tillsammans med kommunen starta en mobil kulturverkstad med verksamhet riktad mot barn och unga i 10-15-årsåldern. Hela kommunen omfattas av satsningen men fokus ligger på områdena Tureborg, Hovhult och Skogslyckan.

""
Arkivbilder: Pixabay.com

Det är ABF som tagit initiativ till ett så kallat IOP-avtal (Idéburet Offentligt Partnerskap) med kommunen om kulturverkstaden. Kommunen satsar cirka 680 000 kronor per år och ABF går in med personal och andra insatser för ungefär lika mycket. Efter tre år ska projektet utvärderas med målet att det ska bli en verksamhet som är mer självförsörjande och konceptet även kunna spridas på olika sätt.

Kommunstyrelsen godkände avtalet med ABF vid sitt sammanträde den 15 december.

Endast Tureborg från början
ABF:s ursprungliga förslag var en kulturverkstad på Tureborg, där Möteplats Tureborg då nyligen hade lagts ner. Efter dialog med kommunen togs istället förslaget om en mobil kulturverkstad i form av en inredd och utrustad buss fram. Verksamhetens fokus ska också riktas mot Skogslyckan och Hovhult, som även dessa definieras som socioekonomiskt utsatta områden med utanförskapsproblematik.

Kreativ verksamhet och publika evenemang
Bussen ska bland annat  utrustas med en musik-, film- och pod-studio för kreativ verksamhet med stöd av projektledare. Olika publika arrangemang kommer också att genomföras upp till fem gånger i veckan, skriver kommunstyrelsen i sitt protokoll.

"Målsättningen med partnerskapet är att skapa förutsättningar för ungdomar i åldern 10-15 år att kunna ta del av, och utöva, kultur i flera olika former. Insatsen ska bidra till minskat utanförskap, meningsfull fritid, ökad vuxennärvaro och möten med utgångspunkt i kulturutövande runt om i kommunen men med fokus på områden med behov av verksamhet riktat till barn och unga", skriver kommunstyrelsen.

Den mobila kulturverkstaden ska också kunna användas vid större event i kommunen som Ljungskiledagen, Dalabergsdagarna, Uddevallakalaset och Häng på Hamngatan.
---