tisdag 28 december 2021

Ordningsvakter införs på Dalaberg

Kommunen inrättar ordningsvakter i och kring Dalabergs centrum med början i januari.

Bild på Dalabergs centrum med infälld bild på väktarväst
Foto: Jörgen Andersson
Infälld bild: Tingstad.com

- Vi vill motverka den upplevda otryggheten och säkra samhällsviktiga verksamheter i området. Med ordningsvakterna vill vi öka tryggheten på hela Dalaberg och förebygga och beivra brott, säger säkerhetschef Björn Segelod till kommunens webbplats.

Insatsen sker bland annat efter att invånare vid olika samverkansmöten med kommunen uttryckt oro för att vistas i Dalabergs centrum.

Bevakningen ska ske främst på kvällar och nätter. Ordningsvakterna kan ingripa vid brottsliga eller hotfulla situationer, de får visitera och kvarhålla misstänkta fram till dess att polis anländer.

Kommunens mål är en långsiktig satsning över fem år på vakter i området, skriver kommunen.

Satsning i kommunens budget
Vakterna på Dalaberg ingår i en satsning på Dalaberg på två miljoner kronor i kommunens budget och flerårsplan. I posten ingår även allmän upprustning och satsningar på fritidsgården. 
---


29 december: