onsdag 22 december 2021

Kyrkan lägger ner förskola på Dalaberg

Förskolan Diamanten som drivs av Uddevalla pastorat läggs ner till sommaren nästa år. Det beslutade kyrkofullmäktige vid sitt möte 21 december.

Bild på förskolebyggnaden utifrån och infällt bild på lekande barn
Foto: Jörgen Andersson
Infälld arkivbild (ej från Diamanten): Freeimages.com

- Det var förstås ett svårt beslut att ta men utifrån de förutsättningar vi har att förhålla oss till så har vi gjort bedömningen att detta är nödvändigt, säger kyrkoherde Gertrud Malmberg till Svenska kyrkan Uddevallas webbplats.

- Jag förstår att nedläggningen är ett tungt besked för barnen, föräldrarna och personalen. Nu har vi våren på oss att landa i beslutet och försöka hitta lösningar framåt för de som berörs av detta, säger Gertrud Malmberg.

Problem med pengar och lokaler
Diamanten finns i lokaler i Dalabergs kyrka. Enligt Svenska kyrkan Uddevalla är en av orsakerna till nedläggningen att det har varit svårt att få ekonomin att gå ihop.

Det finns också problem kopplade till lokalerna och administrationen av verksamheten. Kyrkorådet har därför tidigare föreslagit en nedläggning.

-Vi var i ett läge där vi antingen måste expandera den här verksamheten eller stänga den, har kyrkorådets ordförande Christian Persson (S) tidigare sagt till Bohusläningen.

Kyrkorådet pekar i sitt protokoll från beslutet på att det trots stängningen kommer att finnas gott om förskoleplatser i området då kommunen just nu bygger en ny förskola på Bleket.

Planerar bred ungdomssatsning istället
Inriktningen är nu att använda förskolans lokaler till en bredare ungdomssatsning, något som ska ske i dialog med kommunen och Dalabergs församling.

Föräldrarna har enligt Bohusläningen redan informerats om den planerade stängningen i ett brev, och ett informationsmöte kommer att hållas i januari, uppger Christian Persson för tidningen.
---