söndag 7 november 2021

Isbana i centrum utreds på nytt

En konstfrusen eller syntetisk isbana i centrum blir för dyrt, tycker kultur- och fritidsförvaltningen. Men politikerna i nämnden håller ändå dörren öppen genom att låta förvaltningschefen undersöka om centrums intresseorganisationer vill vara med och bidra.

""
Foto: Manfred Richter/Pixabay.com

Bakgrunden till kultur- och fritidsnämndens beslut är ett medborgarförslag från tidigare kommunpolitikern med mera Ewy Gahnström från januari i år.

"En mötesplats i centrala Uddevalla i form av en konstfrusen isbana skulle bidraga till att människor i olika åldrar kan träffas för rekreation och fysisk utomhusaktivitet" skriver hon bland annat och föreslår också att föreningar ska inbjudas att hjälpa till.

"Finns inte utrymme"
Kultur- och fritidsförvaltningen konstaterar i sitt beslutsunderlag att "initiativet går i linje med förvaltningens ambitioner kring spontana mötesplatser som ger upphov till jämlika förutsättningar och god hälsa. Dock är det, ur ett ekonomiskt perspektiv, ett kostsamt initiativ som det inte finns utrymme för, sett till rådande ekonomiska ramar."

Många förslag under 15 år
Förvaltningen konstaterar också att förslag om en konstfrusen isbana har väckts på olika sätt de senaste 15 åren men stupat på framför allt kostnaderna, och senast även på översvämningsrisken i det då aktuella området vid Museiparken.

Kvaliteten på lösningar med syntetisk is istället för konstfrusen är bättre idag än då tidigare utredningar gjorts skriver förvaltningen, men bedömer att investerings- och startkostnaderna fortfarande är för höga. Förvaltningen pekar också på att kommunen spolar is på olika platser i kommunen när vintervädret medger.

Nämnden: Förslaget är intressant
Kultur- och fritidsnämnden behandlade medborgarförslaget den 3 november. Efter ett yrkande från ordföranden Annelie Högberg (S) beslutade nämnden att ge kultur- och fritidschefen i uppdrag att undersöka om centrums intresseorganisationer är beredda att medverka till finansiering. Nämnden skriver också i sitt beslut att den anser att förslaget om isbana i centrum är intressant och skulle vara positivt för Uddevalla.

Ledamöterna för Uddevallapartiet ville säga ja till medborgarförslaget här och nu och reserverade sig därför mot nämndens beslut.