torsdag 12 augusti 2021

Nu ska torskrevet på Svenskholmen invigas på riktigt

Söndag 15 augusti sker den officiella invigningen av det konstgjorda torskrev som står på land på Svenskholmen som utställningsrev för Projekt Fjordtorsk.

Genom projektet finns konstgjorda rev utplacerade i havet med musselband som bildar mindre konstgjorda så kallade kelpskogar, där många olika arter trivs. Reven utgör yngelkammare för torsk, annan fisk och hummer, berättar Uddevalla kommun på sin webbplats.

Invigningen av utställningsrevet görs av kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson. Programmet, som även innehåller bland annat tipspromenad och musikunderhållning, inleds klockan 11.45.

Invigdes redan i maj
En "smyginvigning" av det konstgjorda torskrevet skedde redan den 20 maj med ett begränsat antal deltagare.
---