söndag 15 augusti 2021

Bilister trotsar skyltar - nytt hinder sätts ut på Västanvindsvägen

Alltför många bilister syndar mot avstängningen för infart till Unneröd/Skogslyckan från Boxhultsvägen. Nu placerar kommunen ut ett så kallat spårviddshinder som ska hindra vanliga bilar att komma fram, berättar Bohusläningen.

Anledningen till att infarten är avstängd för all trafik utom bussar är att två broar och gångtunnlar och två busshållplatser längs Västanvindsvägen ska byggas om. 

Trots skyltning har många bilar ända kört in. Polisen bötfällde vid ett tillfälle cirka 15 personer på lika många minuter, berättar kommunens projektledare Anders Löfström för tidningen.

Syndarna har dock blivit färre under den vecka som arbetena pågått och för att upprätthålla den trenden väljer kommunen att placera ut ett spårviddshinder vid platsen.

Utfart mot Kurverödsleden breddas nästa år
Under nästa år kommer även bron/tunneln närmast Kurverödsleden att renoveras, skriver Bohusläningen. Då ska också vägen breddas och få en separat fil för bilar som ska svänga höger ut på Kurverödsleden.


9 mars 2022: