tisdag 13 juli 2021

Vägarbeten påverkar trafiken på Skogslyckan

Uppdaterad 26 juli /
Trafiken på och till Västanvindsvägen på Unneröd/Skogslyckan påverkas när kommunen under augusti till november bygger om två broar och gångtunnlar längs vägen. Även busshållplats Unneröd ska byggas om i bägge riktningar.

Orange informationsskylt framför en av hållplatserna som ska byggas om.
Foto: Jörgen Andersson
- Vi bygger om busshållplatserna för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten, och broarna över gång- och cykelvägstunnlarna är byggda på 1960-talet och är i stort behov av renovering. Arbetet kommer att påverka framkomligheten i området under den tid det pågår, säger projektledare Anders Löfström till kommunens webbplats.

Den ena bron som ska renoveras ligger mellan Bäve kyrka och Unnerödsskolan, och den andra bron ligger längst i öster på Västanvindsvägen.

Busshållplatserna ska förlängas och flyttas längre in från vägbanan, och också tillgänglighetsanpassas. 

Bara bussar får köra in
Under arbetena stängs de berörda hållplatserna och tunnlarna av, och busshållplats Bäve flyttas tillfälligt ett 30-tal meter västerut.

Arbetena innebär också att endast bussar får köra in på Västanvindsvägen från Boxhultsvägen, medan övrig trafik måste köra in till Skogslyckan via infarten från Kurverödsleden

Vid renoveringen av bron som ligger mellan Bäve kyrka och Unnerödsskolan. kommer endast ett körfält att vara öppet.

Arbetena inleds kring den 4-5 augusti, skriver kommunen.
---

15 augusti:
UddevallaNyheter: Bilister trotsar skyltar - nytt hinder sätts ut på Västanvindsvägen

9 mars 2022:
Uddevalla kommun: Västanvindsvägen ska få bättre utfart mot Kurverödsleden

17maj 2022: