måndag 5 juli 2021

Peab får ansvaret även för Rimnersvallen

Nu är upphandling av entreprenör för renoveringen av Rimnersvallen klar. Uppdraget går till Peab, som också är entreprenör för bygget av den nya simhallen intill.

Idéskiss: PE teknik och arkitektur

Kommunfullmäktige väntas i september besluta att Rimnersvallen ska renoveras enligt ett alternativ som innebär att arenan får SM-standard i friidrott, Superettanstandard i fotboll och dessutom blir fullt tillgänglighetsanpassad för alla besökare och för paraidrott.

"Samlad organisation och kompetens"
Under våren genomförde kommunen en så kallad marknadsdialog med flera stora entreprenörer kring renoveringen, och nu står det alltså klart att uppdraget går till Peab.

- Vi är glada att tilldelningsbeslutet nu är klart och att vi har säkerställt att projektet kommer att ha den samlade organisation och kompetens som krävs, säger kommundirektör Peter Larsson till kommunens webbplats.

Sport- och idrottscentrum
Rimnersvallen är byggd 1923 och kommunens målsättning är att kunna fira 100-årsjubileum på en renoverad arena sommaren 2023.

Renoveringen är en del av att skapa Uddevallas nya sport- och idrottscenter på Rimnersområdet. De andra två delarna är bygget av den nya simhallen samt den övergripande utvecklingen av området 
---