onsdag 21 juli 2021

Mark försvagad - farten sänks och tung trafik förbjuds i Södra hamnen

Från och med 22 juli sänks hastigheten i Södra hamnen från 50 till 30 km/h och fordon tyngre än 3,5 ton förbjuds att köra där. Anledningen är att geotekniska experter upptäckt att markstabiliteten är försvagad.

Karta över Södra hamnen med den aktuella gatusträckan markerad.
Det är den blåmarkerade sträckan som berörs av åtgärderna.
Karta: Uddevalla kommun

Gatsträckningen som berörs är Asplundsgatan/Södra hamnen väster om Göteborgsvägen.

Åtgärderna efter upptäckten är en försiktighetsåtgärd och genomförs parallellt med projekteringsfasen av det översvämningsskydd som ska byggas i området kring Bäveån i centrala Uddevalla, skriver kommunen på sin webbplats.

- Det är klart vi är bekymrade, annars hade vi inte gjort dessa åtgärder så snabbt och under den här perioden under sommaren. Det har ju framkommit nya uppgifter i samband med projektet med översvämningsskyddet, säger trafikingenjör Henrik Särborn till P4 Väst.

Inte aktuellt stänga av helt
Fler försiktighetsåtgärder kan bli aktuella men det är i dagsläget inte aktuellt att stänga av vägen helt för trafik, säger Henrik Särborn.

Förutom begränsningarna i hastighet och fordonsvikt beräknas inga andra verksamheter än Uddevalla kommuns egna att påverkas av avgränsningarna, skriver kommunen.
---
Uddevalla kommun: Hastighetsbegränsningar i delar av Södra hamnen

Bohusläningen: Efter upptäckten av svag mark - hastigheten i Södra hamnen sänks