onsdag 9 juni 2021

Tre platser pekas ut i husbilsutredning

En ny ställplats för husbilar med havsnära läge planeras av kommunen. Bodele, Skeppsviken och Svenskholmen är de tre platser som är i fokus för utredningen.

Vit husbil framför ängsfält med gula blommor
Bild: Pixabay

- Vi håller på att utreda dessa tre alternativ, de har lite olika förutsättningar. Ett av dessa områden skulle kunna kombineras med ett mindre antal nya ställplatser i centralt läge, exempelvis intill gästhamnen vid Uddevalla turistcenter, säger mark- och exploateringsingenjör Christer Bergsten på kommunens webbplats.

Det är bland annat det ökande intresset för husbilsturism som ligger bakom kommunens planer. Idag finns ställplatser vid Bohusläns museum och vid Lindesnäs.

Bodele är det alternativ som skulle ge flest nya ställplatser, cirka 40 stycken.
---